Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 130 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 130 000 Ft

Szeretnél magabiztos, átfogó történeti tudásra szert tenni, melyet még sok további irányba bővíthetsz? Történészi karrierről álmodsz? Hallgatóközpontú képzésre vágysz? A Pécsi Tudományegyetem történelem alapszakán pontosan ezt találod!

A PTE számára elsődleges szempont, hogy figyelembe vegye a hallgatók egyéni érdeklődését. Ezért számos, korszakokon átívelő specializáció elvégzésére adottak a lehetőségek, melyek közül néhány indul el minden évben az előzetes igényfelmérés eredményeinek tükrében. A specializációk a következők: 1. diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete), 2. egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika, 3. egyetemes és magyar művelődéstörténet, 4. Európa és Magyarország a 18-20. században, 5. az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok, 6. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben, 7. gazdaság- és társadalomtörténet, 8. globalizáció és regionalizmus, a Pannon régió története a X-XX. században, 9. kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története), 10. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története, 11. a politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története, 12. történeti muzeológia, 13. vallás- és egyháztörténet. Amellett tehát, hogy kronológiai sorrendben a törzsanyag keresztülkalauzol az egyetemes és a magyar történelem eseményein, kiegészítheted azt egy olyan témakörrel vagy módszertani megközelítéssel, ami leginkább felkelti az érdeklődésed.

Ha történészi munkát szeretnél végezni, feltétlenül folytasd a tanulmányaidat valamelyik diszciplináris mesterképzésben, azt követően pedig egy doktori iskolában – mindezt a PTE-n is megteheted, de más egyetemeken is. A tanári pálya szintén egy további MA képzés elvégzésével válik elérhetővé. Ha már a három év után elhelyezkednél, a prezentációs és kutatói készségeid kerülhetnek előtérbe a BA képzésben megszerzett tapasztalatokból.

 

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom