Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

„Az imádság „szakmai” jelentősége abból fakad, hogy a teológia művelésében nemcsak a részletekbe menő elemzés a fontos, hanem a teológia egysége is” – írja Várnai Jakab, ferences pap, a Főiskola rektora.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola három szerzetesrend, a bencés, a ferences és a piarista rend nagy múltú teológiai főiskoláinak egyesítésével jött létre. A főiskola oktatói munkájában azonban fent nevezett három renden kívül további szerzetesrendek tagjai, paptanárok és világi munkatársak is részt vesznek. Az intézmény indulásától fogva dinamikusan fejlődik, alkalmazkodva a kor igényeihez és lehetőségeihez.

Milyen pluszt nyújt a többi felsőoktatási intézményhez képest? A főiskolát fenntartó rendek nagy múltú tanítórendek, ezért a teológiai képzés mellett kiemelt szerepet kap a keresztény pedagógia is. A képzések gyakorlatorientáltak, nagy óraszámban beépített tantermi gyakorlati órákkal és a különálló szakmai gyakorlatokkal. A főiskolának mindössze 400 hallgatója van, így családias környezetben tanulhatsz. Az Erasmus program jóvoltából külföldi egyetemeken is kipróbálhatod magad, de számos külföldi vendégelőadó is jön ide órát tartani. Az intézmény a teológiai képzésével a férfi szerzetesnövendékeket felkészíti a papságra, illetve biztosítja a szerzetes nővérek és testvérek teológiai-kateketikai-lelkipásztori képzését. Ezen kívül olyan elkötelezett világiakat képez, akik iskolákban, plébániákon, gyermekvédelmi intézményekben, hitoktatásban, kateketikai és lelkipásztori feladatok ellátásában, illetve nevelői tevékenység végzésében az egyház és társadalom szolgálatára vállalkoznak.

Ha szeretnél egy igazán nyugodt és különleges környezetben tanulni, legyen szó akár vallási, akár világi foglalkozásról, válaszd a nyíregyházi Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet