Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a Magyar Görögkatolikus Egyház felsőfokú oktatási intézménye. Dudás Miklós hajdúdorogi püspök alapította 1950-ben. Jelenlegi nagykancellárja Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyés püspök.

1912-ben, a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításakor a „Christifideles graeci” kezdetű pápai alapító bulla a legsürgetőbb feladatok egyikeként az egyházmegyei papnevelő intézet felállítását jelölte meg. A kedvezőtlen külső feltételek azonban hosszú évtizedeken át lehetetlenné tették az önálló magyarországi görögkatolikus papképzés megszervezését. A II. világháborút követő kommunista hatalomátvétel súlyos megpróbáltatást hozott a Magyar Görögkatolikus Egyház számára is. A kommunisták éveken át a görögkatolikus egyház erőszakos felszámolásával fenyegetőztek. Ebben az időszakban dr. Dudás Miklós püspök 1950 szeptemberében Nyíregyházán, a püspöki székház egy részének átengedésével, papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát nyitott.

Az egyetlen intézményként működő hittudományi főiskola és papnevelő intézet négy évtizeden át kizárólag a magyar görögkatolikus papi utánpótlás biztosítását szolgálhatta. Az 1989/90-ben bekövetkezett politikai változások alapvetően változtatták meg a Magyar Görögkatolikus Egyház és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola életét. 1991-ben pedig a Nyíregyházi Főiskolával együttműködésben útjára indult a nappali tagozatos hittanárképzés. Mindkét kezdeményezés a világi (görögkatolikus és római katolikus) hitoktatók iránti igény kiszolgálását célozta. 1994-től világi hallgatók is részt vesznek a nappali tagozatos teológus képzésben.

A főiskola képzési kínálata: a teológus szak világi hallgatók számára 10, míg papnövendékek számára 12 félév (nappali tagozaton); katekéta és lelkipásztori munkatárs (BA) szak: 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt); hittanár-nevelő tanár (MA) szak, 5 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt); kántor (BA) szak, 6 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt).

A második tanulmányi ciklus a keleti teológiai licenciátus. A licencia-kurzus doktori képzés rendszerébe illeszkedő, négy féléves képzési forma teológiai baccalaureátust szerzett hallgatók számára. A második tanulmányi ciklus (licenciátus) közvetlen célja a teológiai ismereteknek a teológia-tudomány egy meghatározott területén belüli elmélyítése és kiteljesítése, valamint a hallgatóknak a kutatási módszerekbe történő elméleti és gyakorlati bevezetése. A főiskola két specializációs irányban teszi lehetővé a keleti teológiai licenciátus megszerzését: teológiai-patrisztikus, illetve egyháztörténelmi-liturgikus szakirányban.

A főiskolához kapcsolódó folyóiratok: az Athanasiana: 1995-ben indult útjára a főiskola első tudományos folyóirata, mely évente kétszer jelenik meg; a Folia Athanasiana: évente egyszer megjelenő folyóirat, amely idegen nyelvű tanulmányokat közöl; illetve a Studia Biblica Athanasiana: a Pápai Református Teológiai Akadémiával együttműködésben kiadott folyóirat a Szentírástudományok köréből közöl tanulmányokat.


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet