Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 225 000 Ft

Érdekel a növény- vagy az állatvilág? Biológia tanári ambícióid vannak, vagy kutatnál? A Szent István Egyetem biológia alapszakán a kiscsoportos képzési forma biztosítja, hogy érdeklődési körödnek és egyéni tempódnak megfelelően sajátítsd el a szükséges tudásanyagot, amire a diplomaszerzéshez szükséged van.

Mit is tanulhatsz a képzés keretében? Találkozhatsz a természettudományos alapozó tárgyakon át (matematika, fizika, általános kémia, analitikai kémia, szerves kémia), a növénybiológia tárgyain túl (növényszervezettan, -rendszertan, -élettan), az állattanal is (állatszervezettan, -rendszertan, -élettan, etológia). A molekuláris és sejtbiológia (biokémia, molekuláris biológia, genetika, mikrobiológia, sejtbiológia, immunológia) és az ökológia és evolúcióbiológia (ökológia és biogeográfia, evolúciógenetika) területére szintén rálátásod lesz. Az elméleti munkát az állat- és növénytan területén is terepmunkák, laboratóriumi kurzusok színesítik. Az SZIE figyelmedbe ajánlja az egzotikus nevű szünbiológia (az élőlény-együttesek tér-időbeli előfordulási viszonyainak tanulmányozásával és a szupraindividuális szerveződési szint életjelenségeivel foglalkozó tudomány, amely magában foglalja az ökológiát és a szünfenobiológiát is) és az alkalmazott biológia szakirányt.

A három év után megtanulod a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzését, az alapelvek gyakorlati alkalmazását. Elsajátíthatod a biológiai kutatás legalapvetőbb módszereit. Képessé válsz továbbá laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. Tanulmányaidat folytathatod kapcsolódó mesterképzésekben, vagy munkába is állhatsz. Ha így döntesz, elsősorban a tudományos kutatást ellátó, vagy más kereskedelmi, továbbá biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben tudsz elhelyezkedni.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom