Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 8
Nappali önköltség (félév) 250 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 200 000 Ft

A Szent István Egyetem budapesti székhelyű Ybl Miklós Építéstudományi Kara (korábban Ybl Miklós Műszaki Főiskola), több száz éves hagyományra épülő, minőségi oktatással büszkélkedik az építéstudomány területén. A kar azonban nem a múltban él, jelmondata is az, hogy „Jövőt építünk”. Vezetése és oktatói arra törekednek, hogy értékes, korszerű tudást, modern gondolkodást, és ezzel együtt versenyképes diplomát biztosítsanak hallgatóiknak.

Az építőmérnök alapképzésen olyan szakembereket képeznek, akik építési, fenntartási és üzemeltetési, valamint vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, egyszerűbb fejlesztési és tervezési feladatok megoldására, illetve bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre alkalmasak. Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon nagy tapasztalattal rendelkező oktatóktól sajátíthatod el a szakmát, akik felkészültségük mellett hivatástudattal is rendelkeznek, és azt közvetítik a hallgatók felé.

Az építőmérnök szak hét féléves tanterve alapozó természettudományi és mérnöki tárgyakból, változatos szakmai ismeretekből, illetve gazdasági és humán jellegű órákból épül fel. A karon a szerkezetépítő mérnök ágazaton belül geotechnika, magasépítési, tűz- és katasztrófavédelmi, az infrastruktúraépítő mérnök ágazaton belül pedig települési szakirányra lehet szakosodni.

A szakon megszerzett diploma jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál, ráadásul olyan mérnöki műtárgyakat tervezését és üzemeltetését teszi lehetővé, amelyek az épített környezet fejlesztéséhez, és így a társadalom jóllétéhez járulnak hozzá, legyen szó akár hidakról vagy víztározókról.

Az alapképzés elvégzése után mesterképzések, illetve szakirányú továbbképzések közül is választhatsz, ha szeretnéd tovább folytatni tanulmányadat. A képzési kínálat a karon folyamatosan bővül, ami elősegíti a szakmai fejlődést.

Az intézmény nemzetközi kapcsolatok ápolására is gondot fordít, külföldi részképzéseket vagy szakmai gyakorlatot biztosítva a hallgatóknak. Az oktatás mellett a sport is fontos szerepet tölt be a kar életében. A sportolási lehetőségeket a Testnevelési Csoport a HÖK támogatásával teszi lehetővé, és a versenysport iránt érdeklődők is számos lehetőség közül választhatnak.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom