Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 170 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara újonnan, 2014 januárjában elindult óvodapedagógus alapképzése a „sima” óvodapedagógus szak mellett nemzetiségi cigány-roma, német, román és szlovák óvodapedagógus képzést is kínál.

Óvodapedagógus alapszakos hallgatóként elsősorban az óvodáskorú gyermekek neveléséhez és fejlesztéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, kommunikációs és bölcsészeti jellegű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatsz el. A hat féléves tanterv lényegi részét képezi a gyakorlati oktatás, amely a szakma megismerésén túl (óvodalátogatás, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatok) különböző készségfejlesztő tréningeket is jelent.

A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányt választók munkájuk során magyar és nemzetiségi nyelven is kommunikálnak majd a gyermekekkel, így a választott nemzetiségi nyelvet nemcsak saját maguknak kell kiválóan beszélniük, hanem képesnek kell lenniük annak tanítására is. Ezért ezeken a szakokon a képzés lényegi részét képezi a nyelvpedagógia, valamint a nyelvátadási és fejlesztési stratégiák elsajátítása. A nemzetiségi óvodapedagógus feladata azonban még ennél is összetettebb, hiszen nemcsak a nyelvet, hanem az adott nemzetiségi identitást, kultúrát és értékeket is át kell adnia a gyermekeknek, így ezek megismerése is kiemelt szerepet kap a tantervben.

A Szent István Egyetem nagy múltra visszatekintő pedagógiai képzésének különös értéket ad a humánus légkör és az alkotó szellemű személyiségfejlesztő tevékenységek hangsúlyossága. Ha ide jelentkezel, a tantervi foglalkozásokon kívül lehetőséged lesz különböző zenei, művészeti és sport tevékenységekbe való bekapcsolódásra is.

Mivel óvodapedagógusként gyermekekkel foglalkozol majd, a szak elvégzéséhez és a hivatás gyakorlásához speciális készségek és a neveléssel szembeni elhivatottság is szükséges. A jelentkezés során éppen ezért alkalmassági vizsgát is kell tenned.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom