Szent Pál Akadémia

Szent Pál Akadémia

A Szent Pál Akadémián az oktatás 1990-ben kezdődött meg teológiai szakon nappali és levelező tagozaton. A teológusi végzettséget adó oklevelet az először végző nappali tagozatos évfolyam 1994 nyarán vehette át. Az intézményben teológia egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. 

Az Akadémián folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pásztorációs munkáról korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkeznek, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való gyakorlati részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. Az intézményben folyó kutatási és tudományos tevékenység feladata, hogy szakterületenként feldolgozza az európai kultúra alapját képező Biblia társadalomtudományi értékeit és modern tömegkommunikációs eszközök felhasználásával tegye közkinccsé.  A keresztény szolgálatra való felkészítés során hangsúlyt kell fektetni a tudományosság és a személyes hit harmóniájának megvalósítására. A hallgató elsősorban a Szentírásban és az azt megismertető tudományokban mélyül el, mindezek mellett bekapcsolódik egyházi szolgálatba. Az intézmény egész Magyarországra, a határon túlról pedig a közép-kelet-európai régióra kiterjedően látja el feladatát.

A Szent Pál Akadémián folyó képzés és kutatási tevékenység magában hordozza a keresztény kultúra megújításának igényét. Az intézmény feladata a képzés során az egyetemes keresztény értékek ápolása és magas szintű társadalmi képviselete.


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet