Adatok

Képzési formák: ONA, ONK, OLA, OLK
Képzési idő (félév) 10
Nappali önköltség (félév) 225 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 225 000 Ft

A Hit Gyülekezete által alapított Szent Pál Akadémia teológia szakja egységes, osztatlan képzésben kerül meghirdetésre, azaz elvégzésével mesterszintű diplomát lehet szerezni. A szakra azokat a jelentkezőket várják, akik szeretnének a Biblia ismeretében elmélyedni és az egyházi szolgálatban részt venni.

Az öt éves képzés tanterve az Ó- és Újszövetség megismerésére, változatos teológiai ismeretekre, valamint a keresztény élettel és szolgálattal, illetve az egyházi szolgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati jellegű tárgyakra épül. Emellett a hallgatók a társadalom- és bölcsészettudományok körébe sorolható tudást is elsajátítanak (filozófiatörténet, történelem, bibliai és modern nyelvek stb.).

A felvételi eljárásnak egy két részből - bibliaismereti felmérő dolgozatból és szóbeli meghallgatásból - álló felvételi vizsga is része.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom