Adatok

Képzési formák: ONA, ONK
Képzési idő (félév) 12
Nappali önköltség (félév) 950 000 Ft

Aki orvosnak készül, fel kell készülnie arra, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlása a diploma megszerzése után is folyamatos tanulással jár, hiszen a tudományos ismeretek folyamatosan bővülnek, új diagnosztikai eszközök és gyógymódok jelennek meg. Ahhoz, hogy valaki lépést tarthasson az új eredményekkel, először is megbízható, széleskörű alaptudás kell: ez az amit, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán te is elsajátíthatsz.

Az emberi test felépítésének, biológiai folyamatainak, működési mechanizmusainak megismerése rengeteg elméleti és gyakorlati tudás elsajátítását igényli, ezért az orvosi képzés csak egységes, osztatlan formában, tizenkét féléves tantervben végezhető. A megszerezhető oklevél, amely doktori címet is tanúsít (rövidített jelölése: dr. med.) ennek megfelelően mester szintűnek minősül.

A képzés során általános természettudományi alapismeretek (orvosi fizika/biofizika, biostatisztika, informatika, méréstechnikai ismeretek, orvosi kémia, biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, molekuláris genetika) mellett orvostudományi és magatartástudományi alapismeretek (orvosi etika, orvosi pszichológia, orvosi kommunikáció) készítenek fel az orvostudomány különböző ágait magába foglaló szakmai törzsanyag elsajátítására, illetve az azt követő klinikai gyakorlatok elvégzésére.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, amely korábban Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem néven működött, gazdag hagyományokkal és impozáns tudományos eredményekkel rendelkezik, és színvonalas oktatása miatt ma is népszerű a felvételizők körében. Erre garancia a kiemelkedő tudományos eredményekkel rendelkező oktatói gárda, akik változatos ismeretekkel vérteznek fel. Emellett a kar hallgatójaként a hazai és nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően széles látókörrel is gazdagodhatsz a képzés ideje alatt. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket pedig tehetséggondozó programokkal és pályázati lehetőségekkel támogatja az intézmény.

A kutatás terén is jelentős a szegedi orvosképzés, amit többek között az is mutat, hogy egyedülálló módon itt mind a négy doktori iskola (Elméleti Orvostudományok, Klinikai Orvostudományok, Interdiszciplináris Orvostudományok és Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola) elérhető, ami a továbbtanulásra vágyóknak még egy ok lehet a szegedi orvosképzés mellett.

Ráadásul a végzett hallgatók visszajelzései alapján az itt megszerezhető diploma itthon és külföldön is jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosít.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom