Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 200 000 Ft

Szívesen kutatnád az állat- vagy a növényvilág titkait? Szeretnél a növekvő fontosságú környezetvédelem tudományos alapjaiban elmélyedni, eredményeihez hozzájárulni? Esetleg a biológia tanítása érdekel? A Szegedi Tudományegyetem korszerű laboratóriumai és felkészült, lelkes oktatói biztosítják a lehető legjobb feltételeket számodra, ha karrierterveid ebbe az irányba mutatnak.

A képzés a következőképpen épül fel: egyrészt általános társadalom- és természettudományi alapismereteket (matematika, kémia, informatika, fizika), emellett szakmai alapozó ismereteket, mint biokémia, sejtbiológia, növényszervezet- és rendszertan, állatszervezet- és rendszertan sajátíthatsz el. Ezen kívül a szakmai törzsanyag tárgyait hallgathatod, mint az összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia, etológia, természet- és környezetvédelem. A terepmunka és a laboratóriumi munka szerves részei a képzésnek. Specializálódásra is van lehetőség, három szakirány keretében: molekuláris- és sejtbiológia, szupraindividuális biológus és biológia tanári felkészítő szakirányok közül választhatsz.

A három év felruház biológiai kutatás legalapvetőbb módszereinek ismeretével. Képessé válsz laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. Ha munkavállaláson töröd a fejed a diplomaszerzés után, lehetsz laboratóriumi operátor kutatóintézetben, agráriparban, egészségügyben, gyógyszeriparban, környezetvédelemben. Ezen felül egyéb, biológiai ismereteket igénylő feladatokat is elláthatsz: intézményekben, környezetvédelemben, illetve oktatási előkészítő feladatok is várhatnak rád az alsó-, közép- és felsőoktatásban. Természetesen tovább is tanulhatsz, ha a kutatói pálya, vagy a tanári hivatás érdekel.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom