Adatok

Képzési formák: ONA, ONK
Képzési idő (félév) 10
Nappali önköltség (félév) 950 000 Ft

 A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán csakúgy, mint az összes magyarországi fogorvosképzésen tíz féléves, egységes, osztatlan mesterképzési formában zajlik.

A tanterv alapján az első két év az elméleti modul, amely az általános orvosi képzéshez hasonlóan alapozó természettudományos és orvosi ismereteket ad át (anatómia, biokémia, orvosi biológia fizika, élettan). Fogorvos hallgatóként emellett fogászati anyagtan, illetve eszköztan gyakorlatok, és fogászati alapozó kurzusok is várnak rád (odontológia). Az ötödik és hatodik félévben a preklinikai modult hallgatod, amikor a kórélettan és patológia tárgyak mellett már többféle fogászati tárgy is része a tanagyagnak (konzerváló fogászati, protetikai és szájsebészeti propedeutika tárgyak). A gyakorlati képzésen nagyon fontos a fogorvosi készségek fejlesztése (fogások, testhelyzetek, műszerek használata, anyagokkal való bánásmód) amit a tanlaborokban úgynevezett fantomfejeken lehet gyakorolni.

A képzés során folyamatosan szakmai gyakorlatokon is részt kell venned, az első év után általános ápolástani, a második év végén pedig odontotechnológia gyakorlat vár. A harmad évet követő nyári gyakorlatok folyamán már te is foglalkozol betegellátással, legelőször a szájsebészet témakörében, majd a következő év nyarán már tömések, pótlások készítése is része a tematikának. A képzés utolsó két éve, a klinikai modul, amikor a nyári gyakorlatok alkalmával elkezdett betegkezelés gyakorlása és a szakmai ismeretek és készségek gyakorlati továbbfejlesztése zajlik, szakszerű felügyelet mellett.

Szegeden büszkék arra, hogy az itt végző hallgatók mind Magyarországon, mind külföldön kiváló esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, és a diploma megszerzése után egyből elhelyezkedhetnek határon innen és túl.

A diploma megszerzése után lehetőség van a további szakosodásra is, parodontológiai, orthodonciai, konzerváló fogászat és fogpótlástan, valamint gyermekfogászati és szájsebészeti szakterületeken.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom