Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 300 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 300 000 Ft

A képi ábrázolás alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik a diploma megszerzése után a
vizuális kultúra területén alkotókként helyezkedhetnek el. Emellett ez a szak azok számára is
megfelelő, akik a művészeti nevelésben szeretnének dolgozni, hiszen alapját képezi a vizuális- és
környezetkultúra tanár mesterszaknak.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának hat féléves képzése az oktatási
folyamat első, alapozó részében főleg a rajzolás és a képi ábrázolás különböző technikáinak
elsajátításából áll. Elméleti és gyakorlati szinten is megismerkedsz a különböző ábrázolási
rendszerekkel, a mesterséges és természeti formák szerkezeti és tónusos ábrázolásával, a
perspektívával, valamint fejleszted meglévő ábrázolási készségeidet, arány- és színérzékedet. Az
alapozó és szakmai tárgyak elvégzésével megérted és elsajátítod az alkotási folyamat
mechanizmusait, és gyakorlati tapasztalatot szerzel a különböző ábrázolási technikákban,
eljárásokban.

Az oktatási folyamat második részében szakirányokon szerezhetsz differenciált szakmai ismereteket,
illetve fejlesztheted önkifejezési képességedet, kreativitásodat. A szakirány megnevezése a
diplomádba is belekerül, így képi ábrázolás alapszakos festő/grafikus leszel festészet, képgrafika vagy
építészeti síküveg specializációval.

Ha elsősorban nem az alkotómunka érdekel, akkor a szakirányok helyett lehetőséged van minor szak
felvételére egyéb tudományágak területein. Emellett azok számára, akiket a tanári pálya vonz,
fakultatív módon lehetőség van pedagógiai modul felvételére is.
A jelentkezésnek felvételi vizsga is részét képezi. Ennek első felében különböző gyakorlati (rajzolási)
feladatokat kell megoldanod, ahol vizsgálják, hogy rendelkezel-e a szak elvégzéséhez szükséges
előzetes ismeretekkel és alapkészségekkel. Ezután szakmai elbeszélgetés következik, ahol
bemutathatod korábbi munkáidat is.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom