Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 200 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 200 000 Ft

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Környezettudományi Intézete környezettan és környezetmérnök képzést kínál az ökológia, illetve a környezetvédelem és környezethasznosítás iránt érdeklődő felvételizőknek.

A környezettan alapszak hat féléves, és elsősorban a környezettudományok alapkutatási és alkalmazott műveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a célja. A környezettan az emberi környezetben, illetve a Föld felszínén és a felszín közeli szféráiban lejátszódó folyamatokkal foglalkozva sokféle természettudományos ismeretanyagból táplálkozik. A képzés során elsajátítandó tudásanyagban ezért matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai alapismereteik is helyet kaptak, a környezettudomány módszerei és részterületei mellett.

Szegeden emellett hulladékkezelés és elhelyezés, környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő, levegőtisztaság-védelem, természetvédelem, víz- és talajvédelem, illetve tanári (környezettan, technika) szakirányok közül tudsz majd választani, és differenciált szakmai ismereteket szerezni.

A diploma megszerzése után – a választott szakirányhoz is kapcsolódóan – a környezet- és természetvédelem, az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, egészségügy területén, valamint települési önkormányzatoknál, tudományos kutatóintézeteknél és az oktatásban tudsz elhelyezkedni.

Ha pedig a továbbtanulás mellett döntesz, akár a karon belül is van lehetőség erre a környezettudományi mesterképzésen, amelyet a Szegedi Tudományegyetem az elsők között akkreditáltatott hazánkban.

Az egyetemen egyébként is nagy hagyományai vannak a környezettel kapcsolatos képzéseknek, amelyekből mára változatos kínálattal rendelkezik az intézmény. A sokéves tapasztalat, illetve a Környezettudományi Intézetet alkotó kutató- és oktatógárda garancia a színvonalas képzésére. Nem véletlen, hogy a környezettudományi alapszak nagyon népszerű a jelentkezők körében.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom