Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 130 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 130 000 Ft

Mit kell tudni a Szegedi Tudományegyetem óvodapedagógus-képzéséről? Az óvodapedagógus képzés Szegeden 2006-ban indult. A képzés egyedisége, hogy hallgatói emelt óraszámban gyermek-és ifjúságvédelmi ismereteket tanulnak, amelynek segítségével gyakorló pedagógusként érzékenyen tudnak majd reagálni a gyermekek problémáira, figyelembe véve környezetük hatásait is. Külön figyelemmel fordul az egyetem a sajátos nevelési igényű gyermekek felé, a hallgatók ismereteket szereznek a beteg gyermekkel való foglalkozás terén, tanulnak gyógypedagógiát, gyermekpszichiátriai ismereteket, megismerkednek többek között a mozgáskotta módszerrel. Érdekelnek az idegen nyelvek? Az érdeklődő óvodapedagógus jelöltek angol nyelvű órákon tanulhatják meg az óvodai játékos angolnyelv tanítás módszereit is.

Hogyan néz ki a képzés az SZTE-n? Az óvodáskorú gyermekek sosem „egyformák”, ezért az oktatás során megismerkedhetsz az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének egyediségével, a nevelés és fejlesztés elméletével. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülsz majd. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültségedet.

De mi is az SZTE sajátossága? Az, hogy itt a gyakorlati képzés az első félévtől kezdve jelen van az óvodapedagógus szakmával való ismerkedés folyamatában. A gyakorlati képzés rendszerét három évre alakította ki az egyetem, amelynek során a hallgatók az irányított megfigyeléstől a mentor óvónő irányításával végzett önálló tevékenységig jutnak el.

Az egyetem kezdettől fogva fontosnak tartja az óvodapedagógus szakmával való kapcsolatot, a képzésben oktató tanárok több hazai és nemzetközi konferencián vesznek részt . Az SZTE oktatói által megjelentetett könyvek közül öt kimondottan az óvodapedagógus képzést szolgálja. A tanárok publikációi országos folyóiratokban jelentek meg, kutatási témáik eredményei a képzés színvonalának emelését szolgálják. Az egyetem kiemelt kutatási témája az „Óvoda-iskola átmenet pedagógiai, pszichológiai kérdései”, amelyhez minden szakterület csatlakozik és a hallgatókat is bevonják a kutatómunkába. Az egyetem kiemelt céljai között a képzés folyamatos minőségi fejlesztése, a gyakorlattal és a szakmával való kapcsolat minél teljesebb kiépítése szerepel, hogy neked is a legmagasabb képzettséget tudja nyújtani.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom