Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 240 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 240 000 Ft

A Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében folyó munka országos elismertségnek örvend. A magas szakmai színvonal mellett jól felszerelt laborokkal és hallgatóközpontú légkörrel vonzza évről-évre a tehetséges, pszichológia iránt érdeklődő hallgatókat. Te is egy vagy közülük? Az SZTE pszichológia alapképzésében biztos nem fogsz csalódni!

Az SZTE-n nyújtott hat féléves képzés végén viselkedéselemző szakképzettséget szerzel. Fontos, hogy a pszichológia tudományának minden szempontból el tudod sajátítani az alapjait ez alatt a három év alatt: kutatási ismeretek, alkalmazott pszichológia. Ez az időszak fejleszti azokat a készségeidet is, amelyek további pszichológiai tanulmányok során elengedhetetlennek bizonyulnak majd. Ugyanakkor ez az alapszak nem kizárólag a pszichológusi pályára készít: a tanárképzéshez vezető út első lépcsője is lehet, illetve neveléssel, kommunikációval, személyiségfejlődéssel kapcsolatos ismeretanyaggal lát el téged, melyek pedagógiai vagy andragógiai irányba is elvihetik az érdeklődésed.

A három év alatt három nagyobb egységre különülnek el a tárgyaid. Az alapozó ismeretek között az anatómiai és statisztikai tárgyak különösen nagy súllyal szerepelnek. A szakmai törzsmodulok esetében dominál a kísérleti és általános lélektan, amelyet minden félévben tanulsz majd. Emellett több szemeszteren keresztül hallgatsz például neveléslélektant, szociálpszichológiát és személyiség-lélektant is. Nagyobb mozgásteret hagynak neked a szakismereti modulok. Választhatsz, hogy a pszichológia változatos alkalmazási területei közül melyik érdekel legjobban, ehhez a területhez kapcsolódóan több, összefüggő kurzust is hallgathatsz: iskolapszichológia, nevelési tanácsadás, tanácsadás-pszichológia, krízisintervenció, szervezet- és vezetéspszichológia, egészségpszichológia, a deviancia pszichológiai magyarázatai, angol nyelvű szakszöveg-olvasás.

Tanulmányaidat a diplomázás után tehát többféle mesterképzésben is folytathatod. Alapszintű pszichológiai feladatköröket is elláthatsz, ha inkább dolgoznál, például alapszintű pályaválasztási vagy munkaügyi tanácsadás, szervezetfejlesztés, felmérések, interjúk készítése, vagy asszisztensi munka egy pszichológus mellett.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom