Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Szegedi Tudományegyetem

A szak értékelései >>
Sport Szegedi Tudományegyetem

Adatok

Képzési formák: ANA, ANK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 180 000 Ft

Szeretnéd megismerni az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését? Mindened az egészséges életmód, és kíváncsi vagy mik a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezők? Jelentkezz rekreáció és egészségfejlesztés alapszakra!

A hat féléves képzés elvégzése után olyan szakember leszel, aki kellő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy hozzájárulhasson az egészséges életmód megalapozásához, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, valamint a fent említettek feltételeinek megteremtéséhez a családokban, és a társadalmi (egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási) intézményekben. A képzés során megismered többek között az egészséges ember alapvető testi, lelki és szociális működését, a rekreáció különböző módszereit és technikáit, valamint a balesetvédelem- és elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Alkalmas leszel például az egészségfejlesztő, rekreációs projektek kidolgozására, ezek gyakorlati megvalósítására, és a korszerű informatikai eszközök használatára.

A képzés során olyan alapvető ismeretekkel leszel gazdagabb, mint az anatómia, az élettan, a szociológia, az etika, az esztétika vagy a jogi alapismeretek. A szakmai törzsanyagban olyan ismereteket sajátíthatsz el, mint a humánbiológia, a népegészségtan, a táplálkozástan, az egészségfejlesztés, vagy a rekreáció elmélete és módszertana. A differenciált szakmai ismeretek segítségével további medicinális és társadalomtudományi ismereteket sajátítasz el, és szakmai terepgyakorlaton is részt veszel.

A diploma megszerzése után elhelyezkedhetsz egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézményekben. Dolgozhatsz a versenyszférában vagy olyan civil szervezeteknél, ahol az egészségfejlesztés, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakításában vehetsz részt.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom