Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 7
Nappali önköltség (félév) 180 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 150 000 Ft

A társadalomtudományi képzés egyik leggyakorlatiasabb alapképzési szakja a szociális munkás szak. Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A hét félév során kellő ismeretet szerzel az emberi viselkedésről, a társadalmi rendszerekről és az emberi jogokról, ahhoz, hogy a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munkát tudj végezni. Ki tudod alakítani és meg tudod őrizni az ember és a társadalmi környezete közötti harmóniát, jól kezeld a feszültségeket, odafigyelsz a szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Össze tudod gyűjteni és elemezni tudod majd a tapasztalataidat.

Az oktatás elméleti ismeretek mellett szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki. Az elméleti képzés hat tárgykörben folyik: társadalomismeret és szociológia, társadalom- és szociálpolitika, egészségügyi ismeretek, pszichológia, jogi ismeretek valamint szociális munka elmélete és gyakorlata. Az alapképzés ideje alatt olyan önismereti és a szakmai készségfejlesztő tréningeken kell részt venned, mint például a kommunikációs készségfejlesztés, a konfliktuskezelés, az álláskeresési technikák vagy a csoportvezetési készségek. Az oktatás a legkorszerűbb módszerekkel folyik (kiscsoportos foglalkozások, problémaközpontú oktatás), tanulásodat modern eszközök (videokamerák, projektor és számítógépek) segítik. Az utolsó, azaz hetedik félévben egy összefüggő, külső helyszínen történő szakmai gyakorlatot kell teljesítened.

A diploma megszerzése után szociális munkát folytató intézményekben, például idősek otthonában, gyermekjóléti szolgálatnál, családsegítő központban, szociális alapítványnál, kórházban, bíróságon, iskolákban, vagy az önkormányzati hivatalban tudsz elhelyezkedni.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom