Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK
Képzési idő (félév) 8
Nappali önköltség (félév) 130 000 Ft
Levelező önköltség (félév) 130 000 Ft

Az alsó tagozatos gyerekek nevelése és oktatása nagy elhivatottságot kívánó, de sok örömmel is járó feladat. Te tanítod meg nekik az írást, az olvasást, a matematika alapjait és felkészíted őket arra, hogy megfelelően helyt tudjanak állni a felső tagozatban. Ha elég kedvet és küldetéstudatot érzel magadban ehhez a szép szakmához, jelentkezz tanító szakra!

A nyolc féléves képzés alatt először az alapozó ismereteket (társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia) sajátítod el. A szakmai törzsanyag elméleti modulból (magyar nyelv, irodalom, matematika, természetismeret és tantárgy, ének-zene) és differenciált szakmai ismeretekből (idegen nyelv, gyógypedagógiai alapismeretek és gyermekvédelem, műveltségterületi vagy egyéb specifikáció) áll. Ezek után szükséged van egy szabadon választott műveltségterületre. Ez tanító szakképzettség esetén lehet például a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom, a természetismeret vagy az ének-zene, nemzetiségi tanító szakképzettségnél pedig a nemzetiségi nyelv, a nemzetiségi ismeretek, nemzetiségi irodalom vagy a gyermekirodalom. A gyakorlati képzés biztosítja a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságot. A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatot, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatokat is. A nemzetiségi szakirányon a szakmai gyakorlat nemzetiségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik. A 8. félévben egy 8-10 hétig tartó intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venned.

A szak elvégzése után olyan pedagógiai szakember leszel, aki alkalmas arra, hogy oktassa és nevelje az általános iskolás korosztályt. A képesítéssel elláthatod az összes 1–4. osztályos összes, és 5–6. osztályos legalább egy műveltségi terület tanári feladatait.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom