Testnevelési Egyetem

Testnevelési Egyetem

A Magyar Testnevelési Egyetem életre hívásának gondolata már a XX. század fordulóján felmerült, de a konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek, majd az alapító, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925 novemberében került sor, akkor még a Magyar Királyi Testnevelési Főiskolában, mely nevet az intézmény 1945-ig viselte.

Az alapítás évétől az intézményben mintegy 80 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát. olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is a TF padjait. Díszdoktoraik között tudhatjuk a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselőit.

2000-ben az intézmény a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karaként (TF) szolgálta a magyar testnevelés és sport ügyét. A kar 2006-tól áttért a kétszintű bolognai képzési rendszerre.

  1. július 4-én az Országgyűlés döntött a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról, ami alapján 2014. szeptember elsejétől a TF Testnevelési Egyetem néven önálló egyetemként működik tovább.

Az egyetem képesítési céljaiként meghatározott feladatok képzési szintekre bontva:

  • az alapfokú képzésben: sportoktatók képzése
  • a középfokú képzésben: sportedzők, sportszervezők-sportmenedzserek és rekreációs szakemberek képzése
  • a főiskolai szintű képzésben: szakedzők, sportmenedzserek, táncpedagógusok és rekreációirányítók képzése
  • az alapképzésben (BSc-n): sportszervezők, testnevelő-edzők, humánkinezológusok és rekreációs szakemberek képzése
  • az egyetemi szintű képzésben: testnevelő tanárok, humánkineziológusok, gyógytestnevelő tanárok és egészségtantanárok képzése
  • a mesterképzésben (MSc-n és MA-n): testnevelő tanárok, gyógytestnevelő tanárok, egészségfejlesztő tanárok, humánkineziológusok, szakedzők, sportmenedzserek és rekreációs szakemberek képzése
  • a felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon: sportpszichológusok, lovaskultúra oktatók és preventív mozgásterapeuták képzése
  • a posztgraduális szintű képzésben: doktoranduszok képzése

Az egyetem könyvtára az ország egyetlen testnevelési és sport szakgyűjteménye. Ez nyilvános felsőoktatási könyvtár, amelynek szolgáltatásait igénybe veheti minden 14. életévét betöltött személy, aki a használat szabályait elfogadja és betartja.

Az intézménynek már az 1930-as évektől kiterjedt nemzetközi kapcsolatai voltak. A szakmailag jól felkészült, idegen nyelveket beszélő munkatársak a világ minden részén szívesen látott vendégek, konferenciák, tanácskozások meghívott előadói. Az egyetem oktatói és hallgatói egyre nagyobb számban nyernek el külföldi ösztöndíjakat, vesznek részt társintézményekben rész- vagy továbbképzésben.


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet