Wesley János Lelkészképző Főiskola

Wesley János Lelkészképző Főiskola

„Parókiám az egész világ”- ez volt az egyik ismert jelmondata John Wesley anglikán teológusnak, a metodista megújulási mozgalom, majd egyház megszervezőjének.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola tagja a Szabad Metodista Egyházak Felsőoktatási Intézetei Szövetségének. A főiskola 1993 novembere óta Budapesten, a Dankó utca 11. szám alatt működik. Józsefváros szociálisan és mentálisan leghátrányosabb helyzetű körzetében található, az Oltalom Karitatív Egyesület szomszédságában. A prostitúció, a szegénység, a hajléktalanság és a betegség állandó jelenléte és látványa szembesíti a különféle szakokon tanulókat leendő hivatásuk fontosságával és szükségességével. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által alapított főiskola meggyőződése, hogy a világ, igényli az emberi segítséget, a szolidaritást. A másik embernek nem bíróra, hanem segítőre, megmentőre, megváltóra van szüksége. Az intézményben létesített szakok a segítségre szoruló embert, mint kivételes értéket látják maguk előtt. A főiskolán lelkészeket, vallástanárokat, teológusokat, lelkigondozókat képeznek, a hallgatókat a társadalmi lelkipásztorkodásra készítik fel.

A főiskola sem a világi sem a hittudományi szakokon nem vár el vallási vagy hitbeli igazodást.


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Tartalom
Szerkezet