Adatok

Képzési formák: ANK, ALK
Képzési idő (félév) 6
Nappali önköltség (félév) 155 000 Ft

Olyan alapozó képzést keresel, ami színvonalas kommunikációs, társadalomtudományi, pedagógiai ismereteket ad, és a magánéletben is hasznosítható? Jelentkezz a Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia szakára!

A pedagógia alapszakon a hat féléves képzés során megismerkedsz a neveléstudomány elméleti és gyakorlati alapjaival. A képzés alapozó szakaszában bevezető jellegű bölcseleti, társadalomtudományi, kommunikációs, pedagógiai és lélektani ismereteket sajátíthatsz el.

A szak törzsanyagát a neveléstudomány legfontosabb tudományterületei és társtudományai alkotják. Ezen belül számos választható tárgy szolgálja a hallgatók érdeklődésének kielégítését. A negyedik félév után két szakirány - nevelési asszisztens, oktatási asszisztens- közül választhatsz. A képzés során szabadon választható tárgyként felveheted a tanári mesterképzésre való felkészítést is. A pedagógia alapszak elvégzése után, ha kedvet érzel rá, folytathatod a pedagógiai tanulmányaidat, hogy neveléstudományi kutatói, értékelési szakemberi, pedagógiai előadói pályákra készülhess fel.

A diploma megszerzése után segítőként közreműködhetsz az iskolarendszerű és iskolán kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, operatív feladatok ellátásában. Az iskolákban, gyermekintézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, múzeumokban és közművelődési intézményekben, nonprofit intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban számítanak a szakértelmedre.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom